Årsberetning ordinær generalforsamling 2-3-2023

Årsberetning for De Forenede Frie Lejere (DFFL) – 2-3-2023

Den 21. marts 2022 blev der sidst afholdt ordinær generalforsamling i De Forenede Frie Lejere,
hvor de valgte bestyrelsesmedlemmer på et umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde, konstituerede sig som følgende:

Lone Kjær, Viborg (formand) 
Johan Østergaard, Skals (næstformand) 
Mette Gerstrøm, Frederiks (sekretær) 
Lone Jarrels, Viborg (kasserer) 
Trine Lund, Aarhus (best. medlem)
Steen Skaarup Jensen, Hobro (best. medlem
Mariah Panduro, Odense (best. medlem)

Samt revisor Michael Andersen og revisorsuppleant Janni Sørensen.
Michael Andersen afgik desværre ved døden i efteråret 2022. Han fungerede også som den daglige leder af LRRK i Aalborg.

I De Forenede Frie Lejere er der iht. vedtægterne plads til 9 bestyrelsesmedlemmer, vi er på nuværende tidspunkt 7 bestyrelsesmedlemmer, som lige nævnt.

De Forenede Frie Lejere har et tæt samarbejde med Lejeretlig Rådgivningskontor i Aalborg, hvor der sidder en håndfuld jurastuderende, der behandler mange af sagerne. Kontoret har været mindre aktivt den sidste del af 2022 pga. Michaels død, men der arbejdes nu på at finde en ny afløser, som kan fortsætte arbejdet.

I De Forenede Frie Lejere modtager vi medlemmernes sager, der screenes. En del af sagerne klargøres til sagsbehandling på Lejerretlig Rådgivningskontor i Aalborg og en hel del varetages og behandles af bestyrelsen i DFFL samt DFFL’s stifter Paul Erik.

Her i foråret 2023 bliver der investeret i mere markedsføring, bl.a. med et bredere udvalg af søgeord, som kan fanges i Google og andre søgemaskiner og derved tilføre flere nye medlemmer. Vi vil også lave en kampagne for at få flere beboergrupper som medlemmer.

Vi har oprettet en facebookgruppe, som vi varmt kan anbefale at blive medlem af. Facebookgruppen bliver løbende opdateret med aktuelle artikler, om hvad der rører sig på boligmarkedet. Herudover indeholder vores hjemmeside www.dffl.dk en række informationer – bl.a. om ind- og fraflytninger – og hvad, man i særlig grad skal være opmærksom på som lejer.

Vi har i dag godt 150 aktive medlemmer samt en del passive og har i årets løb behandlet lidt over 100 sager, hvor langt de fleste var til vores medlemmers fordel og fulde tilfredshed.

Hver mandag er der mulighed for medlemmerne at give fremmøde i De Frivilliges Hus, Stationen her i Viborg. Der kommer i snit et par medlemmer og ikke medlemmer i åbningstiden. Her vejledes og rådgives typisk om de fremmødtes sager – om sagerne er relevante og evt. skal indbringes i husleje- eller i beboerklagenævnet. Enkelte sager ender i boligretten.

Derudover er der mulighed for at kontakte DFFL på 2 telefoner i åbningstiden eller via e-mail. Mails tjekkes dagligt og besvares hurtigst muligt.

Medlemmer kan mod betaling få assistance ifm. ind- og fraflytningssyn, hvis man føler at have behov for det.

Der er mange forskellige slags lejeretlige sager og tvister. En stor del af sagerne er typisk omkring fraflytning og private udlejers pligt til at udbedre manglende vedligeholdelse.

Typisk er det ofte sådan – desværre – at når et medlem har fået behandlet og afsluttet en sag, så melder man sig ud. Det er dog nu muligt at tegne eller overgå til et passivt medlemskab, når man ikke har en igangværende sag kørende.

Vi takker såvel nye som eksisterende medlemmer i De Forenede Frie Lejere for at bakke op om vores frivillige lejerforening. Vi håber, at vi kan være behjælpelige i enhver lejeretlig situation, der måtte kræve juridisk bistand, når og hvis der opstår en tvist med en udlejer.

Vi vil i bestyrelsen gøre vores bedste, så vi sammen kan blive en stor og førende lejerforening med repræsentationer i flere større danske byer, og vi derved er med til at sætte dagsordenen og tjene alle vores medlemmer bedst muligt.

Til slut mange tak for et godt og frugtbart samarbejde til alle i bestyrelsen.

Tak.