Sagsskema / Caseform – opret sag

Download Sagsskema / Case form:

Som medlem kan du  downloade et sagsskema på dansk  i Word format (klik her…), som du kan udfylde og maile til info@dffl.dk sammen med anden relevant dokumentation omkring din sag. Dokumentationen skal vedhæftes som Word dokumenter eller PDF filer. Billeder, videoer og lydfiler kan også vedhæftes. Omtalte dokumenter og filer må IKKE være en del af mailens tekstfelt, men skal vedhæftes mailen. Større mængde af data (max. 2 GB) kan samles og sendes via wetransfer.com til info@dffl.dk.
Du kan også logge på og direkte oprette en sag via linket: Opret sag – klik her. . . 

As a member you can click here to download a case form in English Word format, which you can fill in and email to info@dffl.dk together with other relevant documentation about your case. The documentation must be attached as Word documents or PDF files. Images, videos and audio files can also be attached. Mentioned documents and files must NOT be part of the email text field, but must be attached to the email. Larger amount of data (max. 2 GB) can be collected and sent via wetransfer.com to info@dffl.dk.
You can also log in and directly create your case via the link: Create case – click here. . .