Login

Er du allerede medlem i vores lejerforening “De Forenede Frie Lejere – DFFL”, kan du logge på vores medlems administrationssystem “LR-Online” med din e-mailadresse.

Du kan dels ændre dit kodeord, din adresse samt oprette en sag eller få en status på din sag, såfremt du selv har oprettet sagen i  systemet.

Klik på Log ind billedet herunder:

Du kan også downloade et sagsskema i Word-format, udfylde det samt vedhæfte al nødvendig dokumentation og sende det til info@dffl.dk.

Download Sags-skema (dansk version) Word-format

If you are already a member of the DFFL department, you can log in to the De Forenede Frie Lejere online system with your email address.
You may change your password, your address, and create a case or get a case status , if you have created it yourself in the system.

You can also download a caseform in Word-format, fill it out and attach all necessary documentation and send it to info@dffl.dk

Download Case-form (English version) Word-format