Når du får flytteopgørelsen

Flytteopgørelse

En flytteopgørelse er ikke det samme som en fraflytningsrapport. I fraflytningsrapporten aftales det, hvad der skal istandsættes i lejemålet. I flytteopgørelsen opgøres de økonomiske udgifter af denne istandsættelse. Bliv klogere på alt det, der relaterer sig til flytteopgørelsen her:


Hvad er en flytteopgørelse?
En flytteopgørelse / fraflytningsopgørelse er en økonomisk opgørelse over de udgifter, som du skal betale for den istandsættelse af lejemålet, som er aftalt i fraflytningsrapporten (se også ”Fraflytning- og fraflytningssyn”. Det er typisk udgifterne til afslibning af gulve og maling af vægge og lofter. Eventuelle huslejerestancer medtages også i flytteopgørelsen.


Tidsfrist for flytteopgørelse
Der er ingen konkret frist for, hvornår du senest skal have modtaget flytteopgørelsen / fraflytningsopgørelsen. Fristen hedder “inden for rimelig tid”, og her er det retspraksis og de konkrete omstændigheder, som afgør, hvad der betragtes som rimelig tid. I de fleste tilfælde vil du modtage flytteopgørelsen inden for 1-2 måneder efter fraflytningen.


Regler for en flytteopgørelse

Specifikationskravet
Der er et formkrav til flytteopgørelsen / fraflytningsopgørelsen, der kaldes “specifikationskravet”. Specifikationskravet betyder, at det tydeligt skal fremgå af flytteopgørelsen, hvad udgifterne til istandsættelsen af lejemålet er, samt at det skal udspecificeres, hvad hver udgiftspost har kostet. Det er altså ikke tilstrækkeligt bare at oplyse den samlede udgift. Er væggene blevet malet og gulvet slebet, skal det fremgå, hvad henholdsvis malerarbejdet og slibearbejdet har kostet. Udlejer bør også vedlægge en kopi af regningerne til de forskellige håndværkere. Specifikationskravet gør det nemmere for dig som lejer at vurdere, om den enkelte udgifts størrelse er rimelig. Mener du eksempelvis, at udgiften til malerarbejdet er urimelig høj, kan du kontakte en anden maler, end den der er brugt, og til sammenligning få oplyst deres pris for det udførte arbejde.


Hvilke udgifter må udlejer medtage i fraflytningsopgørelsen?
Udlejer må kun medtage udgifter til istandsættelse af det, som er angivet i fraflytningsrapporten. Når du modtager flytteopgørelsen / fraflytningsopgørelsen, er det derfor en god idé at finde fraflytningsrapporten frem for at sikre, at du ikke er blevet pålagt at betale for noget, som ikke står angivet dér. Den eneste undtagelse er “skjulte mangler”. Skjulte mangler er mangler, som udlejer ikke kunne opdage ved fraflytningssynet, men som han/hun efterfølgende er blevet bekendt med. Skjulte mangler skal påtales, så snart de opdages. Et eksempel på en skjult mangel fra retspraksis er opdagelsen af kattelopper, der stammede fra fraflyttede lejers kat.

Derudover må udlejer også kun medtage udgiften til istandsættelse af de dele af det lejede, som lejer er pålagt vedligeholdelsespligten for. Du kan således ikke blive pålagt at betale for istandsættelse af ting, der vedrører den udvendige vedligeholdelse, hvis du kun er pålagt ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Den eneste vedligeholdelsespligt, du som lejer er tildelt direkte gennem lejeloven, er vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lås og nøgler. Dette gælder dog kun, hvis andet ikke er aftalt i lejekontrakten. I de fleste tilfælde, er lejer pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt.


Kan udlejer kræve mere end depositummet til udgifterne for istandsættelsen?
Overstiger udgifterne til istandsættelse det indbetalte depositum, skal du som lejer betale differencen, medmindre flytteopgørelsen / fraflytningsopgørelsen er urimelig høj. Har du betalt et depositum svarende til 3 måneders husleje, så er depositummet ofte tilstrækkeligt.


Hvis flytteopgørelsen er urimelig høj
Mener du at flytteopgørelse / fraflytningsopgørelsen er urimelig høj, bør du starte med at undersøge de enkelte udgiftsposter. Gør du dit forarbejde grundigt, står du langt bedre i dialogen med udlejer. Mener du eksempelvis, at udgiften til malerarbejdet er urimelig høj, bør du kontakte en anden maler, end den der er brugt, og til sammenligning få oplyst deres pris for det udførte arbejde. Er du derefter fortsat af den opfattelse, at flytteopgørelsen er urimelig høj, bør du kontakte udlejer herom. Kan I ikke nå til enighed, kan Huslejenævnet kontaktes.

Hos De Forenede Frie Lejere står vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du har/får et lejeretlig problem med din udlejer.