Årsberetning ordinær generalforsamling 21-3-2022

Årsberetning for De Forenede Frie Lejere (DFFL)

Den 31. maj 2021 blev De Forenede Frie Lejere en realitet ved en stiftende generalforsamling.

Årsagen til stiftelse af en ny landsdækkende lejerforening var, at man i LLO-Viborgs bestyrelse var meget utilfreds med LLO Landsorganisationens håndtering af lokale LLO-afdelinger samt forbundets topstyrede politik. Omkring selve konflikten kan der læses mere på hjemmesiden www.dffl.dk, hvis man er interesseret i detaljerne.

Valgt til bestyrelsen 31. maj 2021 i De Forenede Frie Lejere blev:

Formand Sofie Kristiansen, Aarhus
Sekretær Lone Jarrels, Løgstrup
Menig medlem Mariah Panduro, Odense
og suppleant Gitte Jarrels, Viborg

 Samt revisor og revisorsuppleant:

Revisor Karsten Gravesen (desværre afgået ved døden)
Revisorsuppleant Kim Kristiansen

Vedtægter, medlemskontingentsatser og samarbejdsaftalen med Lejeretlig Rådgivningskontor i Aalborg, blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. Kan ses på hjemmesiden.

I forlængelse af den stiftende generalforsamling blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor bl.a. foreningens fremtidsplaner blev drøftet – herunder mere synlighed via de sociale medier.

Den 1. oktober 2021 blev LLO-Viborgs medlemmer optaget i Forenede Frie Lejere, der efterfølgende overtog medlemsadministrationen og samtidig blev LLO-Viborgs medlemsadministration lukket ned, så nye medlemmer fremadrettet blev optaget i Forenede Frie Lejere. Medlemmerne fik tillige et langt billigere medlemskontingent. LLO-Viborg ophørte pr. 31. december 2021 og indestående saldo blev i januar 2022 overført til Forende Frie Lejere.

I det sidste kvartal af 2021 blev der i Forende Frie Lejere oprettet 27 nye medlemmer, afgangen var i samme periode dog 29 medlemmer. Typisk er det sådan, at når et medlem har fået behandlet sin sag, så melder medlemmet sig desværre ud. På Lejeretlig Rådgivningskontor i Aalborg blev der fra 1. oktober og året ud behandlet 28 sager, hvoraf en del stadig er i proces.

Indtil 1. marts 2021 fik LLO-Viborg behandlet sagerne på LLO Servicekontoret i Aarhus. Aftalen var blevet opsagt allerede i august 2020 (½ års opsigelse), fordi man var utilfreds med sagsbehandlingen, bl.a. pga. manglende og eller lange sagsbehandlingstider, skiftende sagsbehandlere o.a. Her fik LLO-Viborg over 25 ikke afsluttede sager retur fra LLO Servicekontoret i Aarhus, enkelte sager var endda ikke påbegyndt.

I De Forende Frie Lejere er der plads til 9 bestyrelsesmedlemmer, og vi ser meget gerne, at tidligere bestyrelsesmedlemmerne fra LLO-Viborg og medlemmer i Forenede Frie Lejere stiller op til valg til bestyrelsen senere i dag. Selvom man ikke er medlem, kan man godt stille op til valg i bestyrelsen. Alle valgte i bestyrelsen er/bliver automatisk medlem af Forenede Frie Lejere og er fritaget for at betale medlemskontingent.

Forenede Frie Lejere har kontrakt og et tæt samarbejde med Lejeretlig Rådgivningskontor i Aalborg, hvor der sidder en håndfuld jurastuderende, der behandler langt de fleste sager. Derudover sidder der én i kommunikationsafdelingen, der bl.a. tager sig af de jurastuderende (ansættelse og afskedigelse m.v.).

I De Forenede Frie Lejere modtager man medlemmernes sager, der screenes og klargøres til sagsbehandling på Lejerretlig Rådgivningskontor i Aalborg.

Til daglig ledes rådgivningskontoret i Aalborg af to personer, dels af en juridisk rådgiver og dels af en professor. Kontoret er forsynet med IT-udstyr, storskærm, informationsskærm, telefoner o.a. Oplysninger om kontoret kan ses på hjemmesiden www.lrrk.dk. De frivillige på kontoret har stor medbestemmelse/indflydelse omkring kontorets daglige drift og har været med til at udarbejde en personalehåndbog, der gør det nemmere, når der er udskiftning blandt de frivillige. Nye frivillige har derfor nemt ved at sætte sig ind i kontorets funktioner og arbejdsgang.

Rådgivningskontoret i Aalborg anvendes også til afholdelse af interne kurser og i øvrigt må personalet benytte kontoret frit til samvær og studieforberedelse. Medlemmer, der ønsker personligt møde på kontoret i Aalborg, skal dog forlods aftale tid for møde. Når vi får lidt flere medlemmer i området omkring Aalborg, bliver der åbnet mulighed for faste mødetidspunkter ligesom i Viborg. Bestyrelsesmedlemmer i Forenede Frie lejere er altid velkomne til at aflægge besøg på rådgivningskontoret i Aalborg.

Her i foråret 2022 bliver der investeret i mere markedsføring, bl.a. med et bredere udvalg af søgeord, som kan fanges i Google og andre søgemaskiner og derved tilføre flere nye medlemmer. De sociale medier som Facebook o.a. skal ligeledes søsættes.

Hver mandag er der mulighed for medlemmerne at give fremmøde i De Frivilliges Hus, Stationen her i Viborg. Der kommer i snit 2-3 medlemmer og ikke medlemmer i åbningstiden, der på skift er bemandet af hele 3 personer – heriblandt en socialrådgiver, og en der tidligere har arbejdet med lejeretlige sager. Her vejledes og rådgives typisk; om de fremmødtes sager er relevante og evt. skal indbringes i husleje- eller i beboerklagenævnet. Enkelte sager ender også i boligretten. Der er mange forskellige slags lejeretlige sager og tvister. Mange af disse sager behandles på rådgivningskontoret i Aalborg. De fleste sager er typisk omkring lejers fraflytning eller manglende vedligeholdelse fra udlejers side.

Vi takker nye medlemmer i Forenede Frie Lejere og tidligere loyale medlemmer fra LLO-Viborg for nu at være en del af De Forenede Frie Lejere. Vi håber, at vi kan være behjælpelige i enhver lejeretlig situation, der måtte kræve juridisk bistand, når og hvis der opstår en tvist med en udlejer.

Vi vil gøre vores bedste, så vi sammen kan blive en stor og førende lejerforening med repræsentationer i flere større danske byer, så vi derved er med til at sætte dagsordenen og tjene vore medlemmer bedst muligt.

Tak.

Beretningen blev enstemmig vedtaget!