Bliv medlem

Opret medlemskab
hos
De Forenede Frie Lejere

og få råd og vejledning i lejeretlige spørgsmål.

Klik her for opret medlemskab . . .

Der findes både en dansk (DK) og en engelsk (UK) indmeldelsesblanket!

Typer af medlemskab:

  • Husstands medlemskab pr. ½-år 300,- kr.
  • Studie medlemskab pr. ½-år 250,- kr.
  • Pensionist medlemskab pr. ½-år 250,- kr.
  • Passiv medlemskab pr. ½-år 200,- kr. (der må ikke være igangværende sager).
  • Erhvervs medlemskab pr. ½-år 800,- kr.

Når dit medlemskab er registreret, modtager du pr. mail 2 vedhæftede PDF-filer:
1: et Velkomstbrev, der bl.a. fortæller lidt om, hvordan du opretter en sag
2: din første Kontingentopkrævning (betalingsbetingelse 8 dage netto)

Du har 8 dages fortrydelsesret!
Der er ingen indmeldelsesgebyr.
Du kan opsige dit medlemskab efter et ½-år.

Som medlem har du mulighed for at kontakte os:

       • Per telefon 28 930 720 (se tidspunkter)
       • Aftale møde via Skype eller anden mødeplatform
       • Aftale om personligt fremmøde på kontoret i åbningstiden, kan bookes
       • Opringning efter aftale
       • Korrespondere via mail info@dffl.dk

Er du medlem af en beboerrepræsentation eller ønsker at oprette en – venligst kontakt os for priser – klik her. . .

Du kan altid sende en mail til info@dffl.dk, hvis du har spørgsmål til dit medlemskab.

 • Sager, der evt. skal behandles hos Lejeretlig Rådgivningskontor (LRRK) – koster pr. sag 360,- kr.
 • Du kan også bestille et syn (ind- eller fraflytningssyn) – koster 500,- kr. plus kørsel 3,51 kr. pr. kørt km. (2022 sats).
 • Sager, der evt. skal i huslejenævnet eller beboerklagenævnet, som vi hjælper med at klargøre, koster i 2023-priser 345,- kr.
 • Ved småsager, der evt. skal i boligretten, er der en retsafgift på 750,- kr. (tjek om du har en indboforsikring med retsplejehjælp).

velkomstbrevet kan du læse mere om, hvad vi skal bruge af dokumentation for at påbegynde en sag/konflikt mellem dig og din udlejer. Vi ser gerne, at al dokumentation foreligger som PDF-filer. Selve sagsbehandlingen foregår af en dedikeret juridisk sagsrådgiver hos Lejeretlig Rådgivnings Kontor (LRRK) og koster 360,- kr. inkl. moms, der først opkræves fra LRRK, når sagen tildeles en sagsrådgiver.

Vores dækningsområde er primært Jylland og Fyn med omliggende øer og sekundært Sjælland med omliggende øer.

Kontakt:
Vi træffes på tlf. 28 930 720 eller på 25 537 512 mandage mellem kl. 14 og 16 samt onsdage mellem kl. 16 og 17:30

Du kan også sende en mail til info@dffl.dk

Der er mulighed for personlig fremmøde hver mandag mellem kl. 16:00 og kl. 18:00 på adressen:

De Frivilliges Hus – Stationen
Lille Sct. Hans Gade 7
8800 Viborg

Der er en god idé at bestille tid i forvejen ved personlig fremmøde, så du/I undgår ventetid.

Postadresse: De Forenede Frie Lejere
Østerport 2 (Baghuset st. tv. V/FOA)
9000 Aalborg
Cvr.: 42088374