Ny flygtning i Danmark

Ny i Danmark

Velkommen til Danmark. Alle skal have ret til en ordentlig bolig, og den skal være et hjem for dig og din familie, hvor du trives og føler dig godt tilpas. 

Som flygtning fra et andet land, der er i krig, er dit medlemskab gratis det første ½-år.

Ukrainere kan blive i Danmark i op til seks måneder - DI

Hos De Forenede Frie LejereDFFL hjælper vi dig, hvis du får problem med din udlejer, eller du er tvivl om dine rettigheder i forhold til dansk lejelov.

Når du lejer en bolig i Danmark, er lejemålet typisk tomt, men normalt forefindes der hvidevarer, som komfur, ovn, emhætte, køleskab, vaskemaskine og måske en tørretumbler og en opvaskemaskine, hvilket alt sammen skal fremgå af lejekontrakten.

Når din nye lejebolig er fundet, indgås der en skriftlig aftale på en standard formularTypeformular A, 9”, der underskrives af begge parter. Her er det vigtigt at være særlig opmærksom på §11 i kontrakten. Det er typisk her, de særlige afvigelser i forhold til lejelovens gældende bestemmelser findes og er ofte i udlejers favør.

For eksempel om man må ryge i lejemålet, om du må have husdyr (hund eller kat), om huslejen kan stige, om der kan kommunikeres via e-mail, samt en lang række andre vigtige detaljer.

Lejeloven har overordnet til formål at beskytte dig som lejer. Både lejer og udlejer skal overholde de regler, der er angivet i lejeloven.

Det er ikke sikkert at alt, hvad der står i lejekontrakten, er gyldigt. Det gode råd er naturligvis at rådføre sig med De Forenede Frie Lejere – det mindste du er i tvivl.

Fordele ved et medlemskab af DFFL

Som flygtning fra et andet land, der er i krig, er dit medlemskab gratis det første ½-år og gælder for hele familien i lejemålet. Derefter overgår du automatisk til et passivt medlemskab. Hvis du får en sag eller en tvist med din udlejer, opgraderes du til et almindeligt medlemskab (kategori 3, 4 eller 5 – se næste side).

Et medlemskab hos DFFL giver adgang til:

 • første ½-års medlemskab er gratis samt mulighed for gennemlæsning af lejeaftalen inden den underskrives
 • rådgivning og assistance i lejeretlige forhold i forbindelse med tvister mellem lejer og udlejer
 • deltage i lejeretlige kurser arrangeret af DFFL, samt adgang til årlig generalforsamling
 • mulighed for online registrering af sager
 • adgang til løbende at følge udviklingen af egne sager
 • online medlems information i form af nyhedsbreve
 • mulighed for hjælp ved ind- og fraflytningssyn
 • gennemgang af forbrugsregnskaber
 • mulighed for personligt fremmøde med tolk

Hvad koster det at være medlem?

DFFL-medlemskab

Du har følgende muligheder for et medlemskab, som er opdelt i 5 kategorier, og tegnes for et ½-år ad gangen:

 1. Første ½-år er gratis
 2. Passivt medlemskab pris pr. ½-år 200,- kr.
 3. Husstands medlemskab pris pr. ½-år 350,- kr.
 4. Studie medlemskab pris pr. ½-år 275,- kr.
 5. Pensionist medlemskab pris pr. ½-år 275,- kr.

Får man en sag det første have år eller som passivt medlem, skal man først opgraderes til en kategori 3, 4 eller 5 iht. ovenstående, før en sag/konflikt kan behandles. Har man ingen igangværende sager, kan man ved udløb af en medlemsperiode overgå til et passivt medlemskab.

Når dit medlemskab er registreret, modtager du en mail med to vedhæftede PDF-filer – har du ingen mail, får du det med post.
 
1: Velkomstbrev / skema, der fortæller, hvordan du opretter en sag.
2: Kontingentopkrævning lydende på 0,00 DK for det første ½-år.

 • Du har 8 dages fortrydelsesret!
 • Der er ingen indmeldelsesgebyr.
 • Du kan opsige dit medlemskab efter et ½-år.

På hjemmesiden www.dffl.dk er der et faneblad ”Ny i Danmark” til dig med yderligere information, bl.a. hvordan du opretter et ½-års gratis medlemskab hos De Forenede Frie Lejere (DFFL).

Hvad kan vi hos DFFL hjælpe dig med at se på?

Vi rådgiver dig, når du har brug for juridisk støtte i en sag, hvor du står i en konflikt med din udlejer, eller har et principielt lejelovs spørgsmål omkring det at bo til leje indenfor nedenstående kategorier:

 • lejens størrelse
 • ind- og fraflytning – herunder deltagelse i syn
 • fejl og mangler i lejeboligen
 • udlejers vedligeholdelsespligt
 • forbrugsregnskaber (vand, varme og el)
 • varsling af huslejestigning
 • skimmelsvamp, fugt og råd
 • husorden
 • råderet
 • accessorisk enkeltværelse
 • klargøring af sager til husleje- og beboerklagenævn
 • henvisning til dedikeret sagsbehandler
 • henvisning til advokat, hvis en sag skal behandles i boligretten

Tegn et ½-års gratis medlemskab

Kontakt os:

Mail: info@dffl.dk – Web: www.dffl.dk
Tlf.: 28 930 720 / 25 537 512 (mandag 15-18 og onsdag 16-17)
Personlig fremmøde mandage kl. 15–18 i De Frivilliges Hus,
Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg – Cvr.: 42088374