Stiftende generalforsamling 31-5-2021 – referat

Referat Stiftende generalforsamling

Mandag den 31. maj 2021 kl. 19 afholdtes stiftende generalforsamling for foreningen – Forenede Frie Lejere (DFFL). Sted: Borgerhuset Stationen, Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg.
Deltagere: Sofie Dyrholm Kristiansen, Karsten H. Gravesen, Lone Jarrels og Paul Erik Pedersen.

Dagsorden blev fremlagt og gennemgået.

 1. Karsten H. Gravesen blev valgt til Dirigent
 2. Lone Jarrels blev valgt til referent
 3. Paul Erik Pedersen blev valgt til stemmetæller
 4. Paul Erik Pedersen redegjorde for stiftelsen af DFFL
 5. Paul Erik Pedersen redegjorde og gennemgik kommende vedtægter for Forenede Frie Lejere (DFFL)
 6. Paul Erik Pedersen informerede om foreningens kommende aktiviteter og udbyder af sagsbehandling
 7. Paul Erik Pedersen orienterede om foreningens forventede økonomi – herunder budget
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
 • Som formand blev Sofie Dyrholm Kristiansen valgt for en 2-årig periode
 • Som sekretær/kasserer blev Lone Jarrels valgt for en 2-årig periode
 • Som menigt medlem blev Mariah Panduro valgt for en 1-årig periode
 • Som bestyrelses suppleant valgtes Gitte Jarrels
 1. Valg af revisor og suppleant
 • Til revisor valgtes Karsten H. Gravesen for 1 år
 • Som revisor suppleant valgtes Kim Kristiansen for 1 år
 1. Afstemning af vedtægter
  • Forslag til rettelser i §10 ”Eksklusion” – bestyrelsen kan ikke ekskluderes og/eller ligestilles med andre medlemmer af foreningen – det blev enstemmigt vedtaget, at dette slettes og omformuleres til kun at gælde for medlemmer af foreningen
  • Og at foreningen efterlever GDPR anbefalede retningslinjer indføres i vedtægterne

Herefter blev vedtægterne sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 1. Afstemning vedr. medlemsrådgivning
  Aftalen gennemgået under pkt. 6 blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
 2. Afstemning vedr. medlemskontingenter
  Forslag til de fremlagte kontingenter blev enstemmigt vedtaget som følger:
 • Indmeldelsesgebyr: 0 kr.
 • privat lejer: 300 kr. pr. halvår
 • pensionist og/eller lejer i studieforløb: 250 kr. pr. halvår

Pensionister og/eller studerende SKAL forevise bevis herfor.

 • Foreningsmedlemmer i almene og større afdelinger gælder: 25 kr. pr. mdr. (kan betales månedsvis, hver 3. måned, halvårligt eller årligt)
 • Fraflytningssyn: 500 kr. plus kørsels efter statens gældende regler
 1. Eventuelt
  • Paul Erik laver aftalte rettelser i Foreningsvedtægter jf. ovenstående afsnit vedr. foreningens vedtægter.
  • Der bør vurderes nødvendigheden i en forsikring (ansvar)
  • Sofie udarbejder en telefonliste for bestyrelsen

 

Viborg, den 31. maj 2021

Dirigent Karsten H. Gravesen