Priser

Typer af medlemskaber:

 Priser gældende fra 1-5-2023:

  • Husstands medlemskab  350 kr. pr. ½-år
  • Studie medlemskab 275 kr. pr. ½-år.
  • Pensionist medlemskab 275 kr. pr. ½-år (gælder også førtidspensionister)
  • Passiv medlemskab (kræver, at der ikke er igangværende sager) 200 kr. pr. ½-år
  • Erhvervs medlemskab 800 kr. pr. ½-år
  • Gratis ½-års medlemskab, hvis du er kommet til Danmark som flygtning. Ny i Danmark.

Tillægspriser:

 • Indbringelse af sag i huslejenævnet 357 kr. (2024-pris)
 • Indbringelse af sag i beboerklagenævnet 357 kr. (2024 pris)
 • Oprettelse af sag ved Lejeretlig Rådgivningskontor 360 kr.
 • Deltagelse i syn (f.eks. ind- og fraflytningssyn) 500 kr. + kilometertakst efter statens gældende regler
 • Småsag, der skal i boligretten, opkræves en retsafgift på 750 kr. (Sagen indberettes elektronisk)

Genveje: