Velkommen hos DFFL

De Forenede Frie Lejere (DFFL) er en selvstændig og uafhængig lejerforening, hvor du som lejer kan tegne et medlemskab og få råd, vejledning og assistance i lejeretlige spørgsmål –  dog tager vi indledningsvis altid først en snak, om hvorvidt du har en sag eller ej, inden du behøver at tegne et medlemskab.

Som medlem rådgiver vi dig, når du har brug for juridisk støtte i en sag, står i en konflikt med din udlejer, eller du har et principielt lejelovs spørgsmål omkring det at bo i lejebolig iht. nedenstående kategorier:

   • Lejens størrelse
   • Ind- og fraflytning – herunder deltagelse i syn
   • Fejl og mangler i lejeboligen, som udlejer har pligt til at udbedre
   • Forbrugsregnskaber 
   • Huslejestigning
   • Skimmelsvamp
   • Husorden
   • Råderet
   • Klargøring af sager til huslejenævn og beboerklagenævn
   • Henvisning til dedikeret sagsbehandler hos Lejeretlig Rådgivningskontor
   • Henvisning til advokat, hvis en sag skal behandles i boligretten

Vores dækningsområde er primært Jylland og Fyn med omliggende øer og sekundært Sjælland med omliggende øer.

Vi træffes på tlf. 25 537 512 eller på 28 930 720
Mandage mellem kl. 15 og 18 samt onsdage mellem kl. 16 og 17.
Du kan også sende en mail til info@dffl.dk, der tjekkes dagligt.

Et medlemskab koster pr. ½ år  kr. 275,- for studerende eller pensionister eller kr. 350,- for en husstand. Der er ingen indmeldelsesgebyr og der er 8 dages fortrydelsesret.

Klik her for at tegne et medlemskab . . .

Mulighed for personlig møde hver mandag mellem kl. 15:00 og 18:00 på adressen: 

De Frivilliges Hus – Stationen
Lille Sct. Hans Gade 7
8800 Viborg

Klik her for tidsbestilling for personlig fremmøde . . .

Bemærk: Du behøver ikke at være medlem for at stille et indledende spørgsmål eller komme forbi til et personligt møde.

De Forenede Frie LejereCvr.: 42088374 – Tlf.: 25 537 512 eller 28 930 720 –  mail: info@dffl.dk