Om os

Ret til en god bolig

De Forenede Frie Lejere (DFFL) er en landsdækkende lejerforening, der hjælper dig, når du har problemer med din udlejer.

De Forenede Frie Lejere (DFFL) er en selvstændig og uafhængig lejerforening, hvor du som lejer kan tegne et medlemskab og få råd, vejledning og assistance i lejeretlige spørgsmål. Vi rådgiver medlemmer, når der er brug for juridisk støtte i en sag, når du står i en konflikt med din udlejer, eller har et principielt lejelovs spørgsmål omkring det at bo i lejebolig. Vores virke er primært i Jylland samt Fyn med omliggende øer og sekundært Sjælland med omliggende øer.

Hvad er DFFL’s opgave?

 • Som lejerforening at varetage medlemmers interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål
 • At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder
 • At fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret
 • At arbejde for organisering af lejerne i alle byer og områder
 • At samarbejde med beslægtede foreninger, nationale og internationale organisationer, eventuelt gennem medlemskab
 • At styrke foreningen, for derved at sikre opnåede resultater, for bedre vilkår for lejerne, samt vinde forståelse for lejernes problemer


Hvordan er lejernes rettigheder?

Lejerforeningen er kun i stand til at hjælpe i det omfang, som lovgivningen tillader. 
For at give medlemmerne den bedste service og rådgivning holder DFFL sig løbende ajour og opdateret omkring ændringer i Leje- og Boliglove, og hvad der i øvrigt rører sig på boligmarkedet.

For medlemmer i private lejemål

 • Et begyndende beboerdemokrati i det private udlejningsbyggeri med udvidede rettigheder til beboerrepræsentationerne.
 • Regler om tvangsvedligeholdelse af forsømte ejendomme, med en lov, der giver mulighed for at sætte sådanne ejendomme under tvangsadministration
 • Forkøbsret for lejerne, så lejerne ved salg af ejendommen skal tilbydes ejendommen og have mulighed for at oprette beboerstyrede andelsboligforeninger.
 • Huslejenævn i alle kommuner, hvor lejerne billigt kan få afgjort tvistigheder med udlejeren.

For medlemmer i almene lejemål

 • Beboerdemokrati, således at lejerne vælger en afdelingsbestyrelse, der løbende varetager lejernes kollektive interesser og således, at der skal afholdes afdelingsmøde med alle lejerne, hvor afdelingsmødet har kompetencen vedr. beslutninger om fx husleje og forbedringer
 • Fleksible regler om istandsættelse ved fraflytning
 • Beboerklagenævn i alle kommuner, hvor lejerne billigt kan få afgjort tvistigheder med udlejeren.

Lejeboliger for alle

Lejeboligen skal være et attraktivt valg for alle samfundsgrupper, og lejeboligen skal følge med samfundsudviklingen. Den enkelte skal have reel indflydelse på sine bo-vilkår. Den tid, hvor det var den ”private husvært”, der egenrådigt dikterede lejernes vilkår, er forbi. Der findes desværre stadig megen boligspekulation i Danmark. Der er den helt grove spekulation, hvor udlejeren ikke går af vejen for egentlig chikane af lejerne, men også den mere ”uskyldige” spekulation, hvor professionelle og anerkendte udlejere snyder på vægten ud fra devisen ”går den, så går den”. Den bedste garanti for en god lejebolig er en rimelig husleje, indflydelse og trygge bo vilkår, et medlemskab i De Forenede Frie Lejere til en konkurrence dygtig pris på under 2 kr. om dagen.

Vores dækningsområde er primært Jylland og Fyn med omliggende øer og sekundært Sjælland med omliggende øer.

Vi træffes på tlf. 25 537 512 eller 28 930 720:
Mandage mellem kl. 15 og 18 samt onsdage mellem kl. 16 og 17
Du kan også sende en mail til info@dffl.dk, der tjekkes dagligt.

Et medlemskab koster pr. ½ år  kr. 275,- for studerende eller pensionister eller kr. 350,- for en husstand. Der er ingen indmeldelsesgebyr og der er 8 dages fortrydelsesret.

Klik her for at tegne et medlemskab . . .

Mulighed for personlig møde hver mandag mellem kl. 15:00 og kl. 18:00 på adressen:

 

 

 

 

De Frivilliges Hus – Stationen
Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

Klik her for tidsbestilling for personlig fremmøde . . .

Bemærk: Du behøver ikke at være medlem for at stille et indledende spørgsmål eller komme forbi til et personligt møde.

De Forenede Frie Lejere – Cvr.: 42088374 
Tlf.: 25 537 512  eller 28 930 720 – mail: info@dffl.dk 

Bemærk: Vi modtager ikke alm. brevpost, men alene post via e-mail og/eller e-Boks!