Ny lejelov 1.7.2022

Alt hvad du bør vide om den nye lejelov?

Der har været et stort ønske om, at forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at ændre i den nuværende retstilstand mellem lejer og udlejer. Ændringerne i loven har derfor primært karakter af sproglige præciseringer og strukturelle ændringer, men loven rummer også indholdsmæssige ændringer, for eksempel nye regler med henblik på at styrke fremlejetagers rettigheder i fremlejeforhold.

Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og samtidig blev den nugældende lejelov og boligreguleringsloven ophævet. Der er endvidere indført en ny “lov om boligforhold“.

Lejeloven indeholder nu kun de regler, der vedrører det direkte lejeforhold mellem lejer og udlejer, mens en række af de mere myndighedsrelaterede regler, der i dag findes i boligreguleringsloven og visse andre speciallove (for eksempel regler om bopælspligt, forbud mod nedlæggelse af boligenheder, regler om GI), findes nu i den nye “lov om boligforhold“.

Der er nu skabt en lejelov, der er mere tilgængelig for lejere og udlejere. Loven er nu struktureret i overensstemmelse med et lejeforholds forløb fra indgåelse af aftale om et lejeforhold til reguleringen af det igangværende lejeforhold og senere lejeforholdets ophør.

Du kan se de nye love her:

Klik her for at se ny “Lejelov” af 1.7.2022

Klik her for at se “Lov om boligforhold”

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

70 − = 63