Når du flytter ud

Fraflytning- og fraflytningssyn

Når du har opsagt og skal fraflytte din bolig, bør du være opmærksom på de regler og tidsfrister som er forbundet med fraflytningen og fraflytningssynet. Dem kan du læse mere om her:

Hvad må udlejer kræve?

Står du og skal fraflytte din lejlighed, kan det være svært at vide, hvad din udlejer kan forlange, når det gælder istandsættelse. Der er dog i lejeloven fastsat en grænse for, hvad der kan forventes af dig. Som lejer har du ikke pligt til at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori du overtog det lejede. Udlejer må endvidere forvente en vis forringelse, som skyldes almindeligt slid og ælde. Din udlejer kan således aldrig kræve, at du ved fraflytning sætter lejemålet i bedre stand, end det var, da du flyttede ind.

Er din lejekontrakt indgået efter den 1. juli 2015, kan udlejer, jf. lejelovens § 98, kun kræve en “normalistandsættelse”, når du fraflytter et lejemål. En normalistandsættelse er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern.

Er din lejekontrakt indgået før 1. juli 2015, kan udlejer kræve, at du afleverer lejemålet nyistandsat, hvis lejemålet var nyistandsat, da du flyttede ind. Det vil sige, at du skal betale for istandsættelse af alt fra gulve og vægge til køkken og bad, så det fremstår nyt.

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejeloven altid afholdes indflytnings- og udflytningssyn. Boligen skal synes senest 2 uger efter, at udlejer er gjort bekendt med, at du er flyttet ud. Du skal som lejer indkaldes til syn med mindst 1 uges varsel. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke forlange, at du betaler for udbedring af mangler, hvis tidsfristen på mindst 1 uge ikke overholdes.


Hvis din udlejer kun lejer ét lejemål ud
, har vedkommende ikke pligt til at afholde et fraflytningssyn, men skal gøre dig bekendt med sine krav til istandsættelse inden 2 uger efter fraflytningen. Fristen gælder fra det tidspunkt, hvor du afleverede nøglerne til udlejer. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke kræve, at du betaler for udbedring af manglerne, hvis ikke tidsfristen overholdes. Bemærk, at der ikke er krav om, at du inden for 2 ugers fristen får oplyst selve prisen for udbedringerne, men alene hvilke mangler ved lejemålet, der skal udbedres. Dét fordi udlejer først kan oplyse dig den endelig pris, når vedkommende har modtaget regningerne fra håndværkerne. Der er ingen konkret tidsfrist for, hvornår du skal modtage flytteopgørelsen, som er opgørelsen over de udgifter, som du skal betale for istandsættelsen/udbedringerne. Her er det retspraksis og de konkrete omstændigheder som sætter rammerne. 

Fraflytningsrapporten
Ved fraflytningssyn skal udlejere, der lejer mere end ét lejemål ud, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal du have udleveret ved synet. Udlejer kan enten printe en version af rapporten til dig med det samme eller sende den via mail, mens I står sammen. Modtager du den på mail under synet, skal du straks besvare mailen og bekræfte modtagelsen af rapporten. HUSK: Både du og din udlejer skal underskrive rapporten. Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis ikke du er 100% enig med udlejer om rapportens indhold. Er du forhindret i at deltage i synet, eller nægter du at acceptere fraflytningsrapporten, fordi du er uenig med udlejer om rapportens indhold, skal udlejer sende den til dig senest 2 uger efter synet. Når du har modtaget fraflytningsrapport, kan du fremsætte indsigelser.

Bemærk: En fraflytningsrapport og en flytteopgørelse er IKKE det samme. I fraflytningsrapporten aftales det, hvad der på lejers regning skal istandsættes i lejemålet. I flytteopgørelsen opgøres de økonomiske udgifter til denne istandsættelse. Se også ”Flytteopgørelse”.

 Gode råd:

  • Se din indflytningsrapport igennem, inden du og udlejer foretager fraflytningssyn, så er du bevidst om, hvordan standen var, da du flyttede ind, og dermed hvordan lejemålet skal afleveres.
  • Gennemse tjeklisten fra dit indflytningssyn, som du fik, da du gennemgik lejemålet, inden du flyttede ind. Det er ofte denne liste, som udlejer anvender ved fraflytningssynet. På den måde du følge listen og eventuelt komme udlejer i forkøbet ved at udbedre og ordne disse punkter inden fraflytningssynet.
  • Det er også i udlejers interesse, at lejligheden står i den bedste stand. Kan du ikke finde tjeklisten fra indflytning, kan du altid spørge din udlejer, om du kan få udleveret tjeklisten, der skal bruges til fraflytningssynet, på forhånd. Således kan du gå den igennem og udbedre lejemålet inden synet.
  • Har du istandsat lejemålet, er det vigtigt, at du inden fraflytningssynet sørger for at tage billeder af hele lejligheden, stort som småt. Billederne kan anvendes i tilfælde af, at der opstår uenigheder mellem dig og udlejer. Billederne kan bruges til at indgå en dialog med udlejer og Huslejenævnet, hvis det bliver nødvendigt.
  • Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis ikke du er 100% enig med udlejer om rapportens indhold. Underskriv aldrig for at acceptere flytterapporten, men alene kun for at have modtaget en kopi af rapporten, som du SKAL have udleveret ved synet.
  • Få altid en kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne.
  • Det kan være en god ide at medbringe en bekendt til flyttesynet, således at udlejer ikke fører ordet, og man bagefter fortryder, at man blot stod og nikkede.
  • De fleste modtager flytteopgørelsen inden for 1-2 måneder.

Hos De Forenede Frie Lejere står vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du har/får et lejeretlig problem med din udlejer.