Ind- og fraflytning

Når du flytter ind eller fraflytter

Udover dit normale kontingent har du mulighed for at få ekstra hjælp i følgende situationer:

Indflytningssyn (senest en uge efter du har fået overdraget nøglerne)

  • Vi gennemgår lejemålet sammen med dig for fejl og mangler (tager billeder) og udarbejder en fejl- og mangelliste
  • Vi adviserer din udlejer om, hvad der evt. skal udbedres, samt hvad du ikke hæfter for ved fraflytning
  • Vi gemmer efter aftale billeder og mangelliste samt indgået lejekontrakt i vores arkivmappe som dokumentation

Flyttesyn før fraflytning

  • Vi gennemgår lejemålet sammen med dig for fejl- og mangler (tager billeder) og udarbejder en synsrapport
  • Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand inden fraflytning, og hvordan arbejdet skal udføres
  • Vi gemmer efter aftale billeder og synsrapporten i vores arkivmappe som dokumentation

Flyttesyn med udlejer

  • Vi deltager ved det officielle flyttesyn med udlejer
  • Vores rådgiver er din bisidder, der sørger for, at synet forløber og gennemføres efter bogen
  • Vores rådgiver sørger for efter aftale, at alle aftaler foreligger skriftligt med kopi til dig og vores arkivmappe


Ovenstående er ekstra tillægsydelser udover dit kontingent og skal aftales fra gang til gang.  Det koster 500,- pr. syn plus kørsel efter statens gældende regler (i 2022: 3,51 kr. pr. km.).