Bliv medlem

Opret et medlemskab hos Forenede Frie Lejere
og få råd og vejledning i lejeretlige spørgsmål

Klik her for opret medlemskab . . .

Der findes både en dansk (DK) og en engelsk (UK) indmeldelsesblanket!

Typer af medlemskab:

  • Husstands medlemskab pr. ½-år kr. 300,-
  • Studie medlemskab pr. ½-år kr. 250,-
  • Pensionist medlemskab pr. ½-år kr. 250,-
  • Erhvervs medlemskab pr. ½-år kr. 800,-

Når dit medlemskab er registreret, modtager du pr. mail 2 vedhæftede PDF-filer:
1: et Velkomstbrev, der bl.a. fortæller lidt om, hvordan du opretter en sag
2: din første Kontingentopkrævning (betalingsbetingelse 8 dage netto)

Du har 8 dages fortrydelsesret!
Der er ingen indmeldelsesgebyr.
Du kan opsige dit medlemskab efter et ½-år.

Som medlem har du mulighed for at kontakte os:

       • Per telefon 28 930 720 (se tidspunkter længere nede eller i Velkomstbrevet)
       • Aftale møde via Skype eller anden mødeplatform
       • Aftale om personligt fremmøde på kontoret i åbningstiden, kan bookes
       • Opringning efter aftale
       • Korrespondere via mail info@dffl.dk

Er du medlem af en beboerrepræsentation eller ønsker at oprette en – venligst kontakt os for priser – klik her. . .

Du kan altid sende en mail til info@dffl.dk, hvis du har spørgsmål til dit medlemskab.

 • Sager, der evt. skal behandles hos Lejeretlig Rådgivningskontor (LRRK) – koster pr. sag kr. 360,-
 • Du kan også bestille et syn (ind- eller fraflytningssyn) – koster kr. 500,- plus kørsel kr. 3,44 pr. kørt km.)
 • Sager, der evt. skal i huslejenævnet eller beboerklagenævnet, som vi hjælper med at klargøre, koster i 2021-priser kr. 315,-
 • Småsager, der evt. skal i boligretten, er der en retsafgift på kr. 750,- (tjek om du har en indboforsikring med retsplejehjælp).

velkomstbrevet kan du læse mere om, hvad vi skal bruge af dokumentation for at påbegynde en sag/konflikt mellem dig og din udlejer. Vi ser gerne, at al dokumentation foreligger som PDF-filer. Selve sagsbehandlingen foregår af en dedikeret juridisk sagsrådgiver hos Lejeretlig Rådgivnings Kontor (LRRK) og koster kr. 360,- inkl. moms, der først opkræves fra LRRK, når sagen tildeles en sagsrådgiver.

Vores dækningsområde er primært Jylland og Fyn med omliggende øer og sekundært Sjælland med omliggende øer.

Kontakt: Vi træffes på tlf. 28 930 720 eller på 25 537 512 mandage mellem kl. 12 og 15 samt onsdage mellem kl. 15 og 17.

Du kan også sende en mail til info@dffl.dk

Der er mulighed for personlig fremmøde hver mandag mellem kl. 16:30 og kl. 18:00 på adressen:

Borgerhuset Stationen
Lille Sct. Hans Gade 7
8800 Viborg

Der er en god idé at bestille tid i forvejen ved personlig fremmøde, så du/I undgår ventetid.

Postadresse: Forenede Frie Lejere
Østerport 2 (Baghuset v/FOA st. tv.)
9000 Aalborg
Cvr.: 42088374