Ordinær Generalforsamling 21-3-2022 – De Forenede Frie Lejere

Som medlem inviteres du hermed til ordinær

Generalforsamling i De Forenede Frie Lejere

Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00

Sted: De Frivilliges Hus- Stationen, Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Årsberetning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt budget til orientering
  • Indkomne forslag, skal være foreningen i hænde senest to uger før generalforsamlingen
  • Fastsættelse af medlemskontingenter
  • Valg til bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år
  • Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der på indkaldelsestidspunktet er medlem og har betalt medlemskontingent. Medlemmer kan med bestyrelsens accept lade sig præsentere ved en bisidder.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen eller sendes på mail til info@dffl.dk senest mandag den 7. marts 2022. Indkomne forslag fra medlemmer behandles kun såfremt medlemmet (forslagsstilleren) møder op.

Der vil blive serveret vand/kaffe/te med brød under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på info@dffl.dk eller på tlf. 25 53 75 12 senest onsdag den 16. marts 2022. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
De Forenede Frie Lejere – DFFL  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*

WC Captcha 11 − 3 =